Főoldal Hírek Átólzéig Szerdától péntekig vásárol a tudatos fogyasztó

Szerdától péntekig vásárol a tudatos fogyasztó

13 perc átlagos olvasási idő
0
1,093
 ehaccp_topbanner3.jpg

Szerdától péntekig vásárol a tudatos fogyasztó

 

A tartós fogyasztási cikkek vásárlásakor – a kötelező jótállás speciális szabályaként – három munkanap áll a fogyasztó rendelkezésre, hogy visszavigye a minőségi hibás terméket. Ebbe akkor sem tartozik bele a szombat és a vasárnap, ha a bolt nyitva tart. A tudatos fogyasztó ezért szerdától péntekig vásárol, így a kipróbálás idejét két nappal meghosszabbíthatja – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Pethő Hajnalka Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának osztályvezetője.

Vásárlást követően a fogyasztó a polgári törvénykönyv szabályai szerint a szavatosság és a jótállás adta lehetőségekkel élhet. Míg az előbbire a termék megvásárlását követően két év, az utóbbira egy év garancia vonatkozik – mondta Pethő Hajnalka Katalin, hozzátéve, hogy bár mindkettő hibás teljesítésért való felelősségvállalást jelent, a jótállás szigorúbb. 

A Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője kiemelte: „hibátlan termék esetén is beszélhetünk hibás teljesítésről abban az esetben, ha például a megvásárolt termék nem a dobozon feltüntetett színű, de egyéb tekintetben hibátlan. Ilyenkor a fogyasztó minőségi reklamációval fordulhat a kereskedőhöz, akinek azzal kötelessége foglalkozni.” Nem nevezhető ugyanakkor hibás teljesítésnek a méretbeli probléma, amikor a kereskedőnek nem kötelessége sem a termék cserélése, sem pedig a vételi ár megtérítése – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, az eladó természetesen megteheti ezt annak érdekében, hogy a vásárló kedvében járjon, 

A kötelező jótállás szabályának hatálya alá tartoznak viszont a tartós használatra szánt termékek, amelyek meghibásodása esetén három munkanapon belül azonnali csereigénnyel élhet a fogyasztó. „Fontos, hogy a szombat és a vasárnap még akkor sem számít munkanapnak, ha ezeken a napokon a kereskedő nyitva tart. Így a tudatos fogyasztó általában úgy vásárol, hogy a kipróbálási időszakba a hétvége is beletartozzon, ezzel meghosszabbítva a rendelkezésre álló három munkanapot.” Amennyiben tehát a vásárolt termék nem használható rendeltetésszerűen, a fogyasztó azonnal kérhet cserét, amit a kereskedőnek kötelessége teljesíteni. Abban az esetben, ha ugyanolyan termékre nem tud cserélni, annak árát vissza kell térítenie a fogyasztó részére.

Amennyiben a meghibásodás három munkanapon túl történik, a vásárló a kereskedővel szemben minőségi kifogással élhet, amelynek keretében összesen öt féle jogot érvényesíthet: javítást vagy cserét, árleszállítást, a kereskedő költségére történő kijavítást vagy kijavíttatást és elállást, a választás mindig a fogyasztót illeti meg. 

Mindig kéznél legyen a Vásárlók könyve 
Az is előfordul, hogy a kereskedő nem foglalkozik a kifogással, ilyenkor a Vásárlók könyvébe fel kell jegyezni ezt a fajta magatartást, ezáltal nyoma marad annak, hogy a fogyasztó minőségi kifogással élt – mondta az osztályvezető. Hozzátette: ez esetben az ilyen kereskedői magatartást a fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrizni tudják. „A panaszra a kereskedő 30 napon belül köteles írásban és érdemben válaszolni” – hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a vásárlók könyvét minden esetben látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, hiszen a fogyasztó számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy panaszával élhessen. Amennyiben hiányzik a panaszkönyv, a kifogást szóban kell megtenni, amit viszont azonnal orvosolni kell. Ha a szóbeli panasz nyomban nem orvosolható, vagy a felkínált megoldással a fogyasztó nem ért egyet, a panaszról jegyzőkönyvet kell készíteni, így az már írásbelivé válik, amire innentől kezdve a korábban említett szabályok vonatkoznak.

Javítás vagy csere esetében pedig törekedni kell arra, hogy az 15 napon belül megtörténjen, ugyanakkor, ha a kereskedő eleget tesz ezen törekvései kötelezettségének, de ez a határidő alkatrész beszerzése miatt tolódik ki, a kereskedőt nem lehet elmarasztalni. Ebben az esetben a fogyasztó másik szavatossági jogra – árleszállítás vagy elállás – térhet át, de a kereskedő költségén akár saját maga is megjavíttathatja a vásárolt terméket. 

Amennyiben a kereskedő a fogyasztó minőségi kifogásának nem ad helyt (pl. nem cseréli ki a terméket a fogyasztó kérése szerint), bírósághoz vagy békéltető testülethez lehet fordulni. „Javasoljuk az utóbbi igénybevételét, mert gyors és díjmentes ügyintézést tesz lehetővé” – mondta Pethő Hajnalka Katalin, hozzátéve, hogy a vásárló saját lakhelye, de a kereskedő telephelye szerinti illetékes békéltető testülethez is fordulhat ilyen esetben.

Internetes vásárlásnál 14 napig küldhető vissza a termék 
Részben eltérő szabályok vonatkoznak az internetes vásárlásra, amikor is a fogyasztó csak a kézhezvételt követően tudja megítélni, hogy a korábban megrendelt termék megfelel-e az elvárásainak. Ebben az esetben a fogyasztónak a termék kézhezvételétől számított 14 napos elállási lehetősége van, ami azt jelenti, hogy a termék árát visszaküldést követően indoklás nélkül visszaigényelheti. A visszaküldött árucikk kézhezvételétől számítva a kereskedőnek szintén 14 napja van a visszafizetés teljesítésére. Fontos ugyanakkor, hogy a termék visszaküldésének díja minden esetben a vásárlót terheli. A szavatosság, jótállás szabályai ugyanakkor az internetn vásárolt termékek esetében sem tér el a fent részletezettektől – zárta szavait az osztályvezető. 

 

OrientPress Hírügynökség (OPH)

Töltsön be további kapcsolódó cikkeket
Töltsön be további cikkeket Asztalos István
Töltsön be továbbiakat Átólzéig

Cikk ajánló

Nem érintkezhetnek élelmiszerrel műanyagot és bambuszt is tartalmazó anyagok

Az Európai Unió tagállamaiban tilos azoknak az élelmiszerekkel érintkező termékeknek a for…