Főoldal Hírek Átólzéig Szerdától péntekig vásárol a tudatos fogyasztó

Szerdától péntekig vásárol a tudatos fogyasztó

13 perc átlagos olvasási idő
0
1,415
 ehaccp_topbanner3.jpg

Szerdától péntekig vásárol a tudatos fogyasztó

 

A tartós fogyasztási cikkek vásárlásakor – a kötelező jótállás speciális szabályaként – három munkanap áll a fogyasztó rendelkezésre, hogy visszavigye a minőségi hibás terméket. Ebbe akkor sem tartozik bele a szombat és a vasárnap, ha a bolt nyitva tart. A tudatos fogyasztó ezért szerdától péntekig vásárol, így a kipróbálás idejét két nappal meghosszabbíthatja – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Pethő Hajnalka Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának osztályvezetője.

Vásárlást követően a fogyasztó a polgári törvénykönyv szabályai szerint a szavatosság és a jótállás adta lehetőségekkel élhet. Míg az előbbire a termék megvásárlását követően két év, az utóbbira egy év garancia vonatkozik – mondta Pethő Hajnalka Katalin, hozzátéve, hogy bár mindkettő hibás teljesítésért való felelősségvállalást jelent, a jótállás szigorúbb. 

A Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője kiemelte: „hibátlan termék esetén is beszélhetünk hibás teljesítésről abban az esetben, ha például a megvásárolt termék nem a dobozon feltüntetett színű, de egyéb tekintetben hibátlan. Ilyenkor a fogyasztó minőségi reklamációval fordulhat a kereskedőhöz, akinek azzal kötelessége foglalkozni.” Nem nevezhető ugyanakkor hibás teljesítésnek a méretbeli probléma, amikor a kereskedőnek nem kötelessége sem a termék cserélése, sem pedig a vételi ár megtérítése – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, az eladó természetesen megteheti ezt annak érdekében, hogy a vásárló kedvében járjon, 

A kötelező jótállás szabályának hatálya alá tartoznak viszont a tartós használatra szánt termékek, amelyek meghibásodása esetén három munkanapon belül azonnali csereigénnyel élhet a fogyasztó. „Fontos, hogy a szombat és a vasárnap még akkor sem számít munkanapnak, ha ezeken a napokon a kereskedő nyitva tart. Így a tudatos fogyasztó általában úgy vásárol, hogy a kipróbálási időszakba a hétvége is beletartozzon, ezzel meghosszabbítva a rendelkezésre álló három munkanapot.” Amennyiben tehát a vásárolt termék nem használható rendeltetésszerűen, a fogyasztó azonnal kérhet cserét, amit a kereskedőnek kötelessége teljesíteni. Abban az esetben, ha ugyanolyan termékre nem tud cserélni, annak árát vissza kell térítenie a fogyasztó részére.

Amennyiben a meghibásodás három munkanapon túl történik, a vásárló a kereskedővel szemben minőségi kifogással élhet, amelynek keretében összesen öt féle jogot érvényesíthet: javítást vagy cserét, árleszállítást, a kereskedő költségére történő kijavítást vagy kijavíttatást és elállást, a választás mindig a fogyasztót illeti meg. 

Mindig kéznél legyen a Vásárlók könyve 
Az is előfordul, hogy a kereskedő nem foglalkozik a kifogással, ilyenkor a Vásárlók könyvébe fel kell jegyezni ezt a fajta magatartást, ezáltal nyoma marad annak, hogy a fogyasztó minőségi kifogással élt – mondta az osztályvezető. Hozzátette: ez esetben az ilyen kereskedői magatartást a fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrizni tudják. „A panaszra a kereskedő 30 napon belül köteles írásban és érdemben válaszolni” – hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a vásárlók könyvét minden esetben látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, hiszen a fogyasztó számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy panaszával élhessen. Amennyiben hiányzik a panaszkönyv, a kifogást szóban kell megtenni, amit viszont azonnal orvosolni kell. Ha a szóbeli panasz nyomban nem orvosolható, vagy a felkínált megoldással a fogyasztó nem ért egyet, a panaszról jegyzőkönyvet kell készíteni, így az már írásbelivé válik, amire innentől kezdve a korábban említett szabályok vonatkoznak.

Javítás vagy csere esetében pedig törekedni kell arra, hogy az 15 napon belül megtörténjen, ugyanakkor, ha a kereskedő eleget tesz ezen törekvései kötelezettségének, de ez a határidő alkatrész beszerzése miatt tolódik ki, a kereskedőt nem lehet elmarasztalni. Ebben az esetben a fogyasztó másik szavatossági jogra – árleszállítás vagy elállás – térhet át, de a kereskedő költségén akár saját maga is megjavíttathatja a vásárolt terméket. 

Amennyiben a kereskedő a fogyasztó minőségi kifogásának nem ad helyt (pl. nem cseréli ki a terméket a fogyasztó kérése szerint), bírósághoz vagy békéltető testülethez lehet fordulni. „Javasoljuk az utóbbi igénybevételét, mert gyors és díjmentes ügyintézést tesz lehetővé” – mondta Pethő Hajnalka Katalin, hozzátéve, hogy a vásárló saját lakhelye, de a kereskedő telephelye szerinti illetékes békéltető testülethez is fordulhat ilyen esetben.

Internetes vásárlásnál 14 napig küldhető vissza a termék 
Részben eltérő szabályok vonatkoznak az internetes vásárlásra, amikor is a fogyasztó csak a kézhezvételt követően tudja megítélni, hogy a korábban megrendelt termék megfelel-e az elvárásainak. Ebben az esetben a fogyasztónak a termék kézhezvételétől számított 14 napos elállási lehetősége van, ami azt jelenti, hogy a termék árát visszaküldést követően indoklás nélkül visszaigényelheti. A visszaküldött árucikk kézhezvételétől számítva a kereskedőnek szintén 14 napja van a visszafizetés teljesítésére. Fontos ugyanakkor, hogy a termék visszaküldésének díja minden esetben a vásárlót terheli. A szavatosság, jótállás szabályai ugyanakkor az internetn vásárolt termékek esetében sem tér el a fent részletezettektől – zárta szavait az osztályvezető. 

 

OrientPress Hírügynökség (OPH)

Töltsön be további kapcsolódó cikkeket
Töltsön be további cikkeket Asztalos István
Töltsön be továbbiakat Átólzéig

Cikk ajánló

A csomagolóanyagok új korszakát hozzák el a MATE kutatói

Gödöllő, 2024. május 14. – Napjainkban számos területen vált kardinális kérdéssé a fenntar…