Főoldal Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület (a továbbiakban a „Kiadó/Üzemeltető”) és az általa üzemeltetett www.oldalasmagazin.hu weblap és az Oldalas magazin(a továbbiakban „Honlap” és „Újság”) jogi közleménye.

A Kiadó/Üzemeltető a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért, valamint a Honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal. A „Honlap” és „Újság” tartalma és annak formai megjelenési elemei a Szerzői jogok menüpontban megfogalmazottak szerint, a törvény védelme alatt áll. A tartalom felhasználása a forrás megjelölésével, továbbközlése a Kiadó/Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet, minden más esetben a Kiadó/Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy kártérítést követelhet.

A „Honlap” és „Újság” megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például a Honlap oldalainak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Honlapon feltüntetett, felhasznált és a Honlappal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, Domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag Kiadó/Üzemeltetőt illeti.

A „Honlap” és „Újság”  tartalma tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A Kiadó/Üzemeltető nem tudja garantálni, hogy a „Honlap” és „Újság” -ban található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, vagy, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban a Kiadó/Üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Kiadó/Üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét a Honlapon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a Honlap használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. A Kiadó/Üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot, hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a „Honlap” és „Újság” -ban elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. A Kiadó/Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a Honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért való felelősséget.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Kiadó/Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Kiadó/Üzemeltető felelősségét kizárja.

Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak a Kiadó/Üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

A „Honlap” és „Újság” felhasználásának feltételeit rögzítő Szerzői jogok menüpontban lévő szabályok megsértése esetén a Kiadó/Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez, és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

A jognyilatkozattal összhangban vannak az alábbi, hatályos jogszabályok, így különösen:

  • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
  • 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

A Kiadó/Üzemeltető a „Honlap” és „Újság” tartalmáért felelősséget nem vállal, az ott található információk valódiságát nem ellenőrzi, így az az információ szolgáltatójára száll. A Honlapon megtalálható információk, más nem a Kiadó/Üzemeltető által üzemeltetett honlapok tartalmának bárminemű hasonlósága, egybeesése, csak és kizárólag a véletlen műve lehet. Azért felelősséget a Kiadó/Üzemeltető nem vállal.