Főoldal Hírek Átólzéig Szakképzési törvény újratöltve

Szakképzési törvény újratöltve

6 perc átlagos olvasási idő
0
1,112
 ehaccp_topbanner3.jpg

Szakképzési törvény újratöltve

 

Az Országgyűlés 2015. május 27-én megszavazta a szakképzésről szóló törvény módosítását, amely kedvező fordulatot hoz a vendéglátó-ipari gyakorlati képzésekben is.

A Magyar Közlönyben hamarosan kihirdetendő módosítás értelmében ugyanis a gyakorlati oktatói személyi feltételek mestervizsga nélkül, megfelelő végzettséggel és szakirányú szakmai gyakorlattal is teljesíthetőek. Egy átmeneti rendelkezésnek köszönhetően gyakorlati oktatóként 2015. augusztus 31. után olyan személy is tevékenykedhet, aki vállalja, hogy a kamara által szervezett mesterképzést 2016. szeptember 1-jéig megkezdni.

A módosítás értelmében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § a következő feltételeket tartalmazza (egységes szerkezetben):

„(1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki

a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és – a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kivétellel – legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,,
b) azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik,
c) büntetlen előéletű, és
d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(2) Gyakorlati oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni.

(3) Mentesül az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mestervizsga letételének követelménye alól az a gyakorlati oktató, aki

a) az oktatott, állam által elismert
aa) szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy
ab) szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy
b) a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – vendéglátóipari egységben folytat gyakorlati képzést, vagy
c) a hatvanadik életévét betöltötte.

(4) Új mestervizsga követelmény rendeletben történő megjelenése esetén teljesítettnek kell tekinteni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mestervizsga letételének követelményét, ha a gyakorlati oktató az új mestervizsga követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét követő év szeptemberének első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és az (1) bekezdésben foglalt egyéb követelményeknek megfelel.„

Emellett bekerült a jogszabályba egy átmeneti rendelkezés is:

„92/D . § A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 2015 . augusztus 31-ét követően olyan személy is részt vehet, aki a gazdasági kamarának 2015 . augusztus 31-ig írásban leadott nyilatkozatában vállalja, hogy legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést és a 31 . § (1) bekezdésében foglalt egyéb követelményeknek megfelel .”

Töltsön be további kapcsolódó cikkeket
Töltsön be további cikkeket Asztalos István
Töltsön be továbbiakat Átólzéig

Cikk ajánló

KÁN Egyetemi Napok – a Dunántúl legnagyobb agrárrendezvénye

Sajtótájékoztató keretében ismertették a szeptember 27-29. között megrendezésre kerülő KÁN…