Főoldal Hírek Életmód Mindenkinek érdeke az okos munkavállaló

Mindenkinek érdeke az okos munkavállaló

22 perc átlagos olvasási idő
0
323
 ehaccp_topbanner3.jpg

A képzéseken való részvétel a munkaadónak és -vállalónak is megéri, ez pedig a közlekedési szektorban az utasbiztonság miatt különösen fontos. A témáról Soós Adrianna képzési szakértővel beszélgetett az OrientPress.

Munkáltatói szempontból milyen előnyökkel jár a közlekedésben dolgozók szakmai képzése?

A munkáltató a magasabban képzett emberekkel biztonságosabban, rugalmasabban és az utasok nagyobb megelégedésére tudja feladatait elvégezni. A közlekedésben igen fontos az utasbiztonság, ami nemcsak a járművezetői, hanem a karbantartói és forgalomirányítói területeken is jól képzett embereket igényel, ehhez pedig a technológiák változása okán folyamatos továbbképzések szükségesek. Fontosak a munkavédelmi képzések a dolgozók és az utasok miatt is, amit a járványhelyzet különösen előtérbe helyezett.

Mi történik, ha a munkaadó eltekint a képzésektől?

A képzés elhanyagolása gyakoribb leállásokat, járatkieséseket, késéseket eredményez, ami az utasok elégedetlenségét eredményezi, alternatív utazási formákat keresnek. Mivel a közlekedési foglalkozások egy része közvetlenül az utasok tájékoztatásához, jegyellenőrzéshez, közvetlenül az utasokkal való kapcsolathoz kötődik, igen fontosak a kommunikációs készségek és azok fejlesztése is. A digitalizáció itt is minden munkakört áthat, a lépéstartás ezeken a területeken is fontos, és folyamatos képzéssel biztosítható.

És a munkavállaló hogyan profitál ebből?

A munkavállaló számára a magasabb képzettség jobb anyagi előrehaladást tehet lehetővé, különösen, ha a szakszervezeteknek ezt sikerül elfogadtatni a munkaadókkal. A magasabb képzettség javítja a munkavállaló lehetőségeit más munkahelyeken is, hiszen több tudás birtokában több munkahely közt választhat. Különösen fontos a szerepe a munkahelyek megszűnése esetén, vagy amikor jelentősen változik a munkakörök tartalma.

Kiknek kedveznek a hatósági képzések és a munkavállalói képviseletek által felkeresettek?

Az ágazatban jellemző domináns hatósági képzések a munkavállalók számára inkább hátrányt jelentenek, mivel röghöz kötést eredményeznek, ami pedig a munkaadó szempontjából előny. A munkavállalói képviseleteknek olyan képzéseket kell forszírozniuk, amelyek a munkaerő mozgását is megkönnyítik, hiszen az elektronizáció, a közlekedési módozatok módosulása, egyes járatok megszűnése, vagy másfajta közlekedési formák előtérbe kerülése, egyes területeken a munkaerőfelszabadítását is eredményezhetik, vagy másfajta tudást igényelnek.

Hogyan követik ezek a képzések a piac változásait?

A rövid távú képzések a napi alkalmazkodást segítik, hosszú távon azonban már nagyobb változásokat is megalapoznak. Egy hosszabb időtartamú képzés bevállalásakor már érdemes a munkaerőpiac nemzetközi változásait is figyelni, sőt általánosabb társadalmi változásokra is figyelemmel lenni, mint például hogyan alakulnak a szolgáltatások iránti igények, utazási szokások és a környezettudatosság. Számos olyan munkakörben dolgoznak majd a jövőben, ami ma még nem is létezik. A hosszabb távra vonatkozó képzési döntések esetén érdemesebb kevesebb specializációt, mélyebb alaptudást biztosító képzésekbe beiratkozni, mivel az alaposabb általános ismeret sokkal többféle később pályamódosítást lehetővé tesz.

Hogyan lehetne azon javítani, hogy a dolgozók közül minél többen vegyenek részt a képzésben?

A munkaadó anyagi ösztönzéssel, munkahelyi támogatással, szabadidő biztosításával segítheti elő, hogy többen tanuljanak. A munkaadó maga is szervezhet belső képzéseket, vagy biztosíthatja a fiatalok számára a gyakorlati képzés lehetőségét, így ezzel hozzájárulhat a saját munkaerő kiképzéséhez, át- és továbbképzéséhez. Ugyanakkor a munkaadónak sokszor nehéz megszervezni a munkavégzést, ha a munkavállalók kiesnek a munkából, sőt a magasabb tudással esetleg könnyebben váltanak is. Ez megelőzhető, vagy az esély csökkenthető tanulmányi szerződések megkötésével, amelyben a munkáltató biztosítja a képzés anyagi támogatást tandíj- vagy munkaidőkedvezménnyel, a képzést követő foglalkoztatással, magasabb munkakörbe helyezéssel, magasabb bérrel, viszont a munkavállaló cserében vállalja, hogy a munkáltatónál a képzést befejezve annyi ideig munkát vállal, amennyi a képzési idő volt. A szakszervezeteknek ösztönözniük kell a munkaadót ebben, a megállapodások, kollektív szerződések fontos része kell, hogy legyen a képzések feltételeinek, ösztönzésének rögzítése munkahelyi megállapodásban, kollektív szerződésben.

Hogyan tájékozódhatnak a munkavállalók a képzési lehetőségekről?

A tájékozódás lehet egyéni, de a munkáltató számára fontos és ösztönzött képzések esetén fontos, hogy a munkaadó megnyerje az érintetteket a képzésnek, és ennek érdekében szervezett tájékoztatást folytat. A tájékoztatás formája más és más lehet, ha csak egy-egy konkrét munkavállalót akar képzésbe vonni, vagy ha azt szeretné, hogy minél több munkavállaó vegyen részt például munkavédelmi vagy más képzésben. Egyes esetekben kötelezően is előírhatja bizonyos képzések elvégzését, míg más esetekben a szórólapok eljuttatása, a munkaadói tájékoztatási felületek (hirdetőtáblák, intranet, vagy a munkavállalók személyes megszólítása) lehetnek eredményes.

Hogyan lehet az elérési csatornák hozzáférésén javítani?

A munkáltatónak érdemes volna egy olyan informatikai alkalmazást készítenie, amelyen feltünteti az összes elérhető képzést, a képzés feltételeit, indulás, hely, előképzettségi igény, a képzés időigénye, időbeosztása, az elérhető képzettségi szint, a képzéshez kapcsolódó támogatás. Fontos megjelölni a kapcsolattartó személyeket, és sokat segíthet, ha a képzésekre a platformon elérhetőek a jelentkezési dokumentumok, és konkrétan jelentkezni is lehet a képzésekre. Ez megkönnyítheti, hogy a csoportok hamarabb megszerveződjenek, és minél kevesebb nehézség, adminisztráció nehezítse a képzésbe való bekapcsolódást.

Hol nézzen szét az illető, ha szakmát szeretne váltani?

A munkavállalók tájékozódási lehetőségei nem korlátozódnak a munkahely által nyújtott tájékoztatásra, főleg, ha szakmaváltásban gondolkodnak. Ma már a második szakképzettség megszerzése is ingyenes, ha iskolai keretek közt tanulnak, amit megtehetnek a felnőttképzési kurzusokon is, amelyek jellemzően hét végi vagy esti elfoglaltságot jelentenek. Az OKJ helyébe lépő szakmajegyzék tartalmazza azokat a szakmákat, ahol állam által elismert szakképzettségek szerezhetők, melyek jelenleg csak iskolai keretek közt érhetők el. Fontos lehet a nyelvtanulás, akár a munkáltató szervezésében, akár önálló tanulás formájában. Mivel a képzés legkönnyebben akkor szervezhető, ha a lakóhelyen kapcsolódnak be, ezért először ezeket a lehetőségeket érdemes számításba benni. A munkavállaló tájékozódását könnyíti a www.jokepzes.hu szakszervezeti portál, amely számos képzési lehetőséget mutat be, megjelölve a képzőt, a képzés indításának idejét, a jelentkezés indításának feltételeit, időbeli ütemezését, és hogy van-e támogatás az adott képzésekhez.

Hogyan hatott a Covid miatt kialakult kényszerű digitalizáció a képzésre? Van-e valami, amit érdemes megőrizni az online képzésből?

A járvány felgyorsította a távtanulás, a distance learning elterjedését, a technológiák fejlődését. Ezek a tanulási módszerek már korábban is alkalmazásban voltak, főleg olyan országokban, ahol a tanulás hagyományos formái nehezen voltak elérhetők, vagy ahol a technológiai fejlődés – a szélessávú internet elérés – feltételei széles körben kialakultak. Azonban ezek tömeges elterjedését, a kapcsolódó távoktatásra specializált tananyagok kifejlesztését, az oktatók tömeges bevonását ebbe a formába a járvány hozta meg. Az online képzés igen nagy előnye, hogy a mozgásukban bármilyen okból korlátozott fiatalok és felnőttek bevonását lehetővé teszi. Másrészt előnyös költségtakarékossági okból is, hiszen nem igényel bérelt termeket, a hallgatókat megkíméli az utazás költségeitől és időveszteségétől. A távoktatás technikai feltételei már széles körben rendelkezésre állnak, ezek ezeknek a szélesebb körű alkalmazására a járványt követően is lehet számítani. Különösen hatékony lehet ez a forma az informatikában jártasabb fiatalok esetén, és főként, ahol a képzés döntően elméleti képzés. A gyakorlati képzést igénylő területeken kombinált formáinak elterjedése lehet hatékony, hasonlóan azokhoz a területekhez, ahol a csoportmunkára nagyobb szükség van.

Az online képzés módszertanának, a technikai háttér fejlődésének is nagy lendületet adott az elmúlt időszak, ugyanakkor a hiányosságai is érzékelhetők. Míg a felnőttek oktatásában – akik megfelelő tanulási rutinnal, önálló tanulási készséggel rendelkeznek – továbbra is gazdaságos és előnyös forma, addig a kisebb gyermekek oktatásában kevésbé hatékony, és a nagy gyakorlati képzést igénylő területeken is csak korlátozott mértékben használható. A további terjedéséhez érdemes módszertani felkészítést nyújtani az oktatóknak, de azoknak a felnőtteknek is, akiket ebben a formában terveznek oktatni. A megfelelő technikai tudás hiánya sok hasznos időt vehet el a tanulástól.

OPH/Pixabay

Töltsön be további kapcsolódó cikkeket
Töltsön be további cikkeket Asztalos István
Töltsön be továbbiakat Életmód

Cikk ajánló

A ropogós malacfültől a robbanócukros makaronig – mit együnk az idei Gourmet Fesztiválon?

A ropogós malacfültől a robbanócukros makaronig – mit együnk az idei Gourmet Fesztiválon?M…